Produkty a služby

Internet Access

Internet Access je veľkoobchodná služba, ktorá umožňuje pripojenie zákazníka do medzinárodnej sieti internetu. Vzhľadom na poskytované prístupové neagregované rýchlosti od 100Mbps -100Gbps.

Služba je vhodná na veľkoobchodný predaj. To znamená, že spoločnosť Euroconnect s.r.o. túto službu neposkytuje koncovým klientom.

Naša spoločnosť využíva pevné optické a metalické siete slovenských ako aj zahraničných partnerov. Preto sme schopní poskytnúť službu v ktorýchkoľvek lokalitách podľa požiadaviek nášho partnera.

Služba je distribuovaná do miesta odovzdania prostredníctvom plne manažovateľnej a nonstop monitorovanej IP/MPLS/MEN siete. Zákazníkovi sa odovzdáva na porte s rozhraním Ethernet FE 10BTX , FE100 BT LX alebo TX a GbitEthernet.

Dostupnosť služby je daná záťažou zahraničnej internetovej siete. Individuálne je však možné dohodnúť aj nadštandardné úrovne dostupnosti.

 • široká škála prístupových rýchlostí
 • flexibilita prístupových rozhraní
 • poskytnutie IP poolu
 • nonstop poruchová služba

Služba poskytuje prenosovú kapacitu na pevných, nekomutovaných a neagregovaných digitálnych okruhoch. Služba je vhodná na prepojenie dvoch alebo viacerých lokalít alebo LAN sietí, na vybudovanie vlastnej privátnej sieti, na uskutočňovanie prenosu dát spôsobom bod – bod alebo bod-multibod, na realizovanie pripojenia do internetu vyššími prenosovými rýchlosťami prípadne na prenos multimediálnych aplikácií a videokonferencií.

Služba je pod nepretržitým, 24-hodinovým dohľadom centrálneho manažmentu, ktorý zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb. Poskytovaná šírka pásma sa od 2Mbit/s do 100Gbit/s

Euroconnect poskytuje túto službu na dvoch úrovniach. V transportnej časti, výhradne na optických prenosových médiách svojich dodávateľov. Na prístupovej časti, je to individuálne podľa požiadaviek a možností zákazníka – možnosti sú metalické vedenia, optické vlákna alebo rôzne bezdrôtové technológie, ako je FWA 26GHz, 3,5GHz, 3,7GHz alebo RR.

 • rozhrania podľa typu využívanej technológie : 10BaseT, 100Base T, 1000Base Lx, 10G optické
 • prenosová technológia: SDH, WAN,CWDM,DWDM
 • možnosti uzavrieť rôzne úrovne SLA
 • možnosť voľby medzi viacerými technológiami, typmi okruhov a rozhraniami
 • prístup ku sieťam vo všetkých okresných mestách a v mnohých ďalších obciach
 • okruh vyhradený exkluzívne pre vás 24 hodín denne, s monitoringom siete 24/7
 • zaručená bezpečnosť prenášaných dát voči zneužitiu v uzavretej sieti
 • možnosť poskytnutia služby aj do zahraničia
 • individuálny prístup
Euroconnect Ethernet
Prenájom stĺpov

Zabezpečujeme prenájom telekomunikčných stĺpov, na ktoré je možné umiestniť a prevádzkovať vedenia alebo zariadenia vysokorýchlostnej siete uživateľa.

Konzultačné služby

Spoločnosť Euroconnect poskytuje svojim dodávateľom podľa ich požiadaviek rôzne komplexné konzultačné služby.

 • Školenia a prezentácie technologických trendov a prenosových prostriedkov
 • Výberové konania na dodávateľa komplexných riešení dátových a IT riešení
 • Optimalizovanie existujúceho riešenia